Kassörskåp med infärgning

Robur har utvecklat ett infärgningssystem som ärintegrerat i kassörskåp typ S-93 med spårbar DNA. Från kodlåset kan individuella koder och olika tidsfördröjningar för varje enskild lucka enkelt inprogrammeras. Man kan även få kassörskåp typ S-93 utan infärgning.

 

Ladda ner produktblad

Kassörskåp

Kontakt

Robur Safe AB
Tel. 0346-260 260
info@robursafe.com