Försäljningsvillkor av 2017-11-01 för Robur Safe AB

För produkter utan montage gäller NL 09 inklusive tillägg för programvara (NPV 09).
För produkter som levereras med montage gäller NLT 09.
För elektroniska kodlås gäller speciella leverantörsgarantier enligt nedan.

Följande undantag och förtydligande gäller till ovannämnda försäljningsvillkor:

Leveransvillkor:

Ex Works enligt Incoterms 2000 (fritt Roburs lager) inklusive standard emballage och pall. Om ej annat avtalats har köparen att ombesörja intransport och uppställning. Leveranser från Robur Safe AB sker med bil. Fraktkostnad debiteras enligt vår fraktprislista.

Betalningsvillkor (förutsätter godkänd kreditkontroll):

För belopp upp till 50 000 kronor, betalning oss tillhanda 30 dagar efter fakturadatum.
För belopp över 50 000 kronor, 1/3 vid order, 2/3 oss tillhanda 30 dagar efter fakturadatum.
Dröjsmålsränta debiteras plus påminnelseavgift.
Robur förbehåller sig äganderätter till produkterna tills full likvid har erhållits.

Garantivillkor:

Garanti lämnas i ett år. Eventuell reklamation skall utan oskäligt uppehåll meddelas Robur efter det att felet har uppträtt. Transportskador skall omedelbart anmälas till transportören av mottagaren.

Låsgarantier:
För mekaniska lås lämnas garanti i ett år.
För elektroniska lås gäller dock:
OBS Endast utbyte av detaljer.
Robur Safe AB. Står ej för övriga kostnader såsom reskostnader, ev. håltagning av skåp/dörr för åtkomst av lås/regelverk
Detta är i enlighet med låsleverantörens garantivillkor.